Tại lễ tổng kết và trao giải 2 cuộc thi là “Giới thiệu sách trực tuyến” và “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hôm qua đã ghi nhận sự tham gia đông đảo và nhiều thành tích cao của các tác giả, nhóm tác giả trong quân đội.