Sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo kế hoạch đề ra và bế mạc vào sáng nay (16/12/2022). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự chúc mừng thành công đại hội.