Hằng năm, dòng nước lũ kéo theo rất nhiều thân cây gãy đổ từ thượng nguồn dồn ứ ở các vùng hạ lưu.