Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne sẽ thăm chính thức hữu nghị Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, phù hợp với Bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010, góp phần triển khai thực hiện khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Australia. Nhiều nội dung hợp tác dự kiến sẽ được lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Australia đánh giá, thống nhất để cùng nhau tiếp tục thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.