Vừa qua, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân đã tiến hành diễn tập vòng tổng hợp thực binh có bắn đạn thật, với sự phối hợp của các lực lượng tàu đổ bộ của Lữ đoàn 125 và Hải đội 413. Đây là hoạt động quan trọng để đơn vị tiếp tục nâng cao sức chiến đấu theo hướng sát với tình hình thực tế tác chiến trên các vùng biển, đảo, phù hợp với vũ khí hiện có và nâng cao hiệu quả hiệp đồng chiến đấu với những lực lượng của các đơn vị khác.