Cứ vào ngày thứ 6 hàng tuần, các chị em hội viên phụ nữ lại tổ chức thu gom giấy vụn, vỏ để khi đạt số lượng nhiều đem bán lấy kinh phí xây nhà tặng đối tượng chính sách. Đây chính là mô hình “Ngôi nhà 1.000 đồng ngày thứ 6 tái chế” đầy ý nghĩa của Chị em Hội phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 3. Tuy mới thực hiện chưa được lâu, thế nhưng phong trào đã thu hút không chỉ chị em hội viên thực hiện mà anh em trong toàn đơn vị cũng tích cực hưởng ứng.