Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 3 cấp là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Kiên Giang trong năm 2017. Để chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập này, hơn 2 tháng qua, Trung đoàn 893, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã tăng cường huấn luyện sát với tình hình tế.