Mô hình xã hội hóa bến xe hiện đang là một mô hình tốt góp phần nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách so với mô hình quản lý bến xe trước đây. Tuy nhiên, bất lợi trong cạnh tranh và tồn tại trong quy hoạch luồng tuyến vận tải đang khiến mô hình này gặp phải những khó khăn nhất định.