Phóng sự ảnh - Số 2805: "Lễ hội cầu an của người Ba Na" .