Phóng sự ảnh - Số 1468: "Muôn vẻ hình ảnh lợn trong tranh Tết 2019".