Phóng sự ảnh - Số 2774: "Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ánh với vẻ đẹp cuộc sống".