Phóng sự ảnh - Số 1557: "Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Luận với cuộc sống muôn màu".