Phóng sự ảnh - Số 1503: "Nô nức ngày hội tòng quân".