Bản tin Rubik Thời sự ngày 27/02/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Từ 15/3/2017: Bỏ trần lãi suất ngân hàng.

- Tháng 2: Khách quốc tế đến Việt Nam 1 triệu lượt.

- Tước giấy phép lái xe ô tô lấn làn BRT.

- Ô tô bay - Một tương lai không xa.

- Tiêu điểm Rubik: Nỗi lòng của bác sĩ trực cấp cứu.