Rubik thời sự ngày 27/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Bánh phủ vàng, gà mạ vàng đắt hàng mùa Tết.

- 12.000 ra khỏi biên chế năm 2016.

- Hơn 1.000 startup Việt tham gia Đại hội Khởi nghiệp 2016.

- Phí tham quan chùa Hương tăng 50% trong năm mới.