Chương trình Rubik thời sự ngày 29/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội: Bố trí hơn 70 điểm bán thuốc phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

- Mới có khoảng 20% công trình xây dựng có hạng mục hỗ trợ người khuyết tật.

- Từ 1/1/2017: Người dân tự tìm chủ cũ khi sang tên xe máy.

- Tiêu điểm rubik hôm nay: Góc khuất của những đoàn nghệ thuật nhân đạo.