Phóng sự ảnh - Số 1473: "Tạ Ngọc Xuân với những miền quê yêu dấu".