Phóng sự ảnh - Số 1470: "Rực rỡ sắc hoa Tết trên làng hoa Sa Đéc".