Thời sự Quốc phòng ngày 12/06/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

- Toàn quân đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ.

- Quân đội tham gia khắc phục hậu quả ô nhiễm chất độc hóa học, bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

- Bàn giao đất quốc phòng chuyển sang mục đích dân sự cấp thiết.

- TP Hồ Chí Minh sẽ xóa 12 điểm ngập trong năm 2017