Thời sự Quốc phòng ngày 16/6/2017 có những nội dung chính như sau:

- 3 sĩ quan Việt Nam lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng.

- Gắn bài toán quản lý nợ công với hiệu quả sử dụng vốn vay.

- Sử dụng bàn chông tự chế để gài bẫy tài xế xe tải.