Bản tin thời sự Quốc phòng ngày 25/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

-Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm một số đơn vị tại Singapore.

-Chính thức ra mắt Ủy ban Thủy đạc Việt Nam.

-Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc.

-Ngày đầu của Hội thao Bắn súng quân dụng Quân đội năm 2016.

-Dự án xã hội lan tỏa trong cộng đồng.