Tại kỳ họp lần thứ 42 Đại Hội đồng Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của LHQ (UNESCO) diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp. Việt Nam đã được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch. Kỳ họp lần này diễn ra từ ngày 07 - 22/11/2023 tại Trụ sở UNESCO với sự tham gia của 194 nước thành viên, 12 nước thành viên liên kết, các nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ.