Cùng về với quê hương Thái Bình anh hùng qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân: 

- Cùng với việc tập trung huấn luyện đúng, đủ các nội dung chương trình theo quy định, Đại đội Trinh sát đặc nhiệm bộ CHQS tỉnh Thái Bình tăng cường huấn luyện đêm, luyện tập phươn án  tác chiến với nhiều tình huống sát thực tế, nhờ vậy mà chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và sức chiến đấu của đơn vị đã được nâng lên.

-Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Đảng ủy trường quân sự tỉnh Thái Bình đang thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở.

- Nghề dệt chiếu truyền thống ở làng Hới.