Phóng sự ảnh - Số 1523: Vùng 2 Hải quân, 10 năm xây dựng và trưởng thành.