Thưa quý khán giả và các đồng chí, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, internet, các bạn trẻ rất dễ dàng tiếp cận mọi nét văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là dù trong cơn bão của sự hòa nhập thì những bạn trẻ Việt không hòa tan, mà các bạn đã dành trọn thanh xuân của mình cho những việc làm ý nghĩa để góp phần gìn giữ di sản, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.