Học viện Hậu cần là cơ sở đào tạo cán bộ ngành hậu cần, tài chính cho quân đội và là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu về hậu cần quân sự. Những năm gần đây, ngoài các đề tài nghiên cứu về bảo đảm hậu cần, cán bộ, học viên của Học viện rất quan tâm, có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về bảo vệ môi trường trong hoạt động hậu cần.