Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 86 có những nội dung chính sau:

- Quan hệ Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ: Ưu tiên hợp tác, khắc phục hậu quả chiến tranh.

-  Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp quân đội Việt Nam và Campuchia.

-  Đoàn tùy viên Quốc phòng dự lễ khai giảng tại Học viện PK- KQ.

-  Đội cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập FTX 2016 về ứng cứu sập đổ công trình, cứu trợ nhân đạo và quân y tại Thái Lan vừa qua.