Bản tin Ngày mới ngày 13/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nông dân Hải Dương thu tiền triệu từ đánh bẫy cáy tự nhiên.

- Điểm sáng về nhiệm vụ quân sự, kinh tế và đối ngoại quốc phòng.

- Các bên nỗ lực tìm giải pháp đưa ngũ cốc ra khỏi Ukraine.