Bản tin Ngày mới ngày 15/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại các cảng biển.

- Học sinh, sinh viên, học viên sẽ nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

- Độc đáo buổi trình diễn thời trang từ Chocolate.