Bản tin Ngày mới ngày 15/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xây cụm kho bãi và dây chuyền chiếu xạ Cần Thơ.

- Vòng 2 chương trình "Chúng tôi - Chiến sĩ".

- Vẽ tranh bằng vải.