Bản tin Ngày mới ngày 15/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất giảm thời gian đào tạo lái xe.

- Công nhân phấn khởi được đi làm, tăng ca trở lại.