Bản tin Ngày mới ngày 21/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phiên chợ chia sẻ đồ cũ ở Đà Nẵng.

- EMA khẳng định dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc.

-  Bếp "thân thiện với môi trường" ở Uganda.