Bản tin Quốc tế ngày 07/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ yêu cầu sinh viên nước ngoài về nước vì dịch bệnh.

- Đào hào quanh làng để cách ly dịch Covid-19 tại Nga.

- Thái Lan thành lập đơn vị cảnh sát đặc biệt về Covid-19.

- Trại hè quân sự Hoa Kỳ trong thời dịch.