Bản tin Quốc tế ngày 21/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- APEC 2020 ghi nhận tầm quan trọng của thương mại tự do.

- Nga đề xuất hợp tác đấu tranh với tội phạm mạng.

- Quân đội Pháp tăng cường tuần tra tại Paris.