Bản tin Trưa ngày 03/5/2024 có những nội dung chính sau đây:

Sơ duyệt Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Đề xuất người mắc bệnh mạn tính được lấy thuốc 2 tháng một lần.