Bản tin Trưa ngày 08/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Bắc Giang phát huy truyền thống "Quân không thiếu một người".

- Phòng chống dịch bệnh trong tiếp nhận chiến sĩ mới.

- Khai, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy lên dịch vụ công trực tuyến.