Bản tin Trưa ngày 13/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

- Nhiều điểm mới trong diễn tập khu vực phòng thủ của Quân khu 7.

- Báo động tình trạng sạt lở bên bờ sông Vu Gia tại Quảng Nam.