Bản tin Trưa ngày 19/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ dịp Tết.

- Huấn luyện bay đêm cấp cứu y tế biển đảo.

- Hoàn thành việc trả gần 60 triệu thẻ căn cước công dân.

- Nga và Belarus thông báo kế hoạch tập trận chung.