Bản tin Trưa ngày 19/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Ban tổ chức Trung ương làm việc với Tổng cục Chính trị

- Tích cực chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

- Hàng không tăng giá, cháy vé dịp 30/4

- Cần thay đổi trong cấp phép ca khúc sáng tác trước 1975