Bản tin Trưa ngày 22/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước.

- Tích cực chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.