Bản tin Trưa ngày 14/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Kon Tum.

- Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất thế giới.

- Vấn đề nợ sẽ được thảo luận tại hội nghị G20.