Bản tin Trưa ngày 16/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

- Hội thảo khoa học "Điện Biên Phủ trên không - Ý chí và niềm tin tất thắng".

- Yêu cầu đối với các cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.

- Đảng Cộng Hòa đã giành đủ 218 ghế để kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ.