Bản tin Trưa ngày 15/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường hợp tác giữa quân đội Việt Nam và quân đội Campuchia.

- Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022.

- Giới chức EU thảo luận an ninh Quốc tế.