Bản tin Trưa ngày 24/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng thông qua tài liệu huấn luyện.

- Hà Nội phát triển 2 thành phố trực thuộc.

- EU bất đồng về giá trần với dầu Nga.