Bản tin Trưa ngày 24/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh".

- Tôn vinh những tấm gương của tuổi trẻ cả nước.

- Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Canada.