Bản tin Trưa ngày 24/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.

- Vì biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

- Tăng lương tối thiểu vùng: Không thể trì hoãn.

- Tổng thống Ukraine kêu gọi tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga.