Bản tin Trưa ngày 28/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thi đua thực hiện tốt "Ba đột phá".

- Cầu truyền hình trực tiếp "Khát vọng đại dương xanh" diễn ra vào tối nay.

- 46 người di cư thiệt mạng trong xe tải tại Hoa Kỳ.