Có nhiệm vụ bảo đảm vận tải quân sự với nhiều chủng loại hàng hóa, vật chất, đặc biệt là những loại phức tạp, cồng kềnh, nguy hiểm…. thời gian qua, Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần đã tăng cường công tác huấn luyện bảo đảm an toàn. Trong đó, huấn luyện theo tình huống bất ngờ là một trong những nội dung quan trọng giúp cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đơn vị nâng cao kỹ năng xử trí các tình huống. Nhờ vậy, trong 10 năm qua,  đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối trên mỗi chuyến hành trình vận tải.