Từ năm 2017 đến nay, lực lượng BĐBP Đà Nẵng đã tiếp nhận, xử lý gần 50 vụ tông va, đắm chìm tàu thuyền dẫn đến sự cố tràn dầu, tác động đến môi trường biển. Để nâng cao hiệu quả quá trình xử lý, một buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, trong đó, BĐBP Đà Nẵng tham gia với vai trò là lực lượng chính.