Hiện nay, khu vực Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Lượng mưa nhiều, thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh phát triển, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Nắm bắt tình hình đó, Binh đoàn 15 đã tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn bà con địa phương chủ động phòng dịch, đảm bảo sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất.